PMT AKV-30

 

 

PMT AKV-30 je sistem za merenje i akviziciju pritiska u eksplozivnim sredinama u opsegu 0 do 1000bara. Sastoji se od procesorske jedinice, davaca pritiska 0-1000bara, 4-20mA, punjaca akumulatora, torbe za pakovanje i nosenje opreme i softvera za PC na platformi WIN98. Sve uvozne komponente za koriscenje u Ex sredini su reatestirane u akreditovanoj laboratoriji. Maksimalna greska uredjaja je +0,6%.

TEHNICKI OPIS:

Izgled procesorske jedinice sa komandnom tablom:

____________________________________________________________________________________

<< NAZAD