TERMOSTAT T-37

Termostat T-37 je uredjaj za odrzavanje temperature u komori na 37+0,2step.C. Dimenzaije komore su od 10 do 50 litara. Komandna tabla se sastoji od tastera, signalnih lampica i displeja. Ima ugradjen i tajmer tako da posle odredjenog vremena signalizaira da materijal treba izvaditi iz komore.

____________________________________________________________________________________

 

TERMOSTAT T-100

Od T-37 razlikuje se sto je moguce zadati temperaturu u opsegu od 30 do 70step.C.

____________________________________________________________________________________

GARANTNI ROK 18 MESECI

<< NAZAD