ProUR-05

          Najnoviji proizod firme ProMiTech je merac protoka urina. Ovaj aparat je vema koristan za rad urologa prilikom oboljenja prostate i urinarog trakta kod muskaraca.

 

TEHNICKE KARAKRERISTIKE:

 

    U stacionarnom rezimu aparat je u stalnoj sprezi sa racunarom preko porta RS232 ili industrijske mtreze RS485. Po zavrsenom merenju salje izmerene podatke racunaru koji ih dalje obadjuje i racuna potrbne parametre. Ukoliko je rastojanje od ProUR-05 do racunaramanje od 10 metara dovoljna je komunikacija preko RS232 port dok je za veca rasojanja preporucljivo postaviti mrezu RS485 i modbu protokolom pri komunikaciji.

    U mobilnom rezimu aparat nosi sa sobom aparat kuci gde ga i koristi. Sada nije potrebna veza izmedju racunara i aparata jer izmerene vrednosti se smestaju u flash memoriju zajedno sa vremenom i datumom svakog uriniranja. Po donosenju aparata kod lekara preko RS232 porta se icitavaju svi podaci i na osnovu njih aparat iscrtava potrbne grafike promene protoka ia mase u vremenu. Ovo je bolja metoda jer pacijent nije opterecen dolaskom kod lekara i moranjem mokrenja cime se nekada dobiju pogresni rezulati.

Izgled racunarskog interfejsa:

 

 

PRIBOR:

__________________________________________________________________________________________________________

  << NAZAD