Dermoskopski softver

Bandic & Sun

 

    BEST cdvd softver

Specijalizovani softver za dermoskopiju sadrži:

·        MKP- matični karton pacijenta

·        L- interaktivna anatomija ( tri nivoa)

·        FRKK- fototip kože i faktori rizika za karcinome kože i melanom

·        KP- klinički pregled sa ABCD pravilima, Glasgovskom skalom, praćenjem LN i sa ekspertskim mišljenjem šta dalje raditi

·        D- dermoskopija

·        OP- operacija

·        POP- postoperativno praćenje

·        SP- specijalistički nalaz

·        HP- histopatologija i

·        Multimedijalna dokumentacija

  Napomena:

  BEST cdvd softver ( softver za bazično ispitivanje tumora kože kompjuterskom  digital-

  video dermoskopijom ), sadrži 10 komponenata koje se mogu kombinovati po Vašoj želji, 

  odnosno u zavisnosti koje su vam komponente potrebne za svakodnevni rad.

Prednosti

 

Mane

Upotreba

·          Sistematičnost u radu

·          Brža analiza struktura

·          Mogućnost praćenja više parametara

·          Mogućnost kombinacije dokumenata u softveru

·          Potrebna je dobra obuka

 

·          Za svakodnevnu upotrebu

·          Idealan za praćenje pacijenta

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

  << NAZAD