Da bi smo zadovoljili male ordinacije i privatne ustanove koje ne mogu izdvojiti veca materijalna sredstva za autoklav u proizvodnom programu postoji jeftinija gama uredjaja. Oni maju u oznaci prefiks LC (low cost = niska cena). Ovo su aparati koji imaju smanjene funkcije i prostiju regulaciju. Uvek je temperaturno vodjen proces i nemamo merenje pritiska te oni imaju samo manje zapremine komore.

 

Aparati koje proizvodimo su:

PMT Z-100 LC

PMT G-100 LC

PMT Z-100V LC

PMT G-100V LC

PS 2040 L LC

PS 3050 L LC

____________________________________________________________________________________

 

PMT Z/G-100 LC i PMT Z/G-100V LC imaju fiksna vremena sterilizacije i susenja na temperaturi od 135step.C ili 121step.C:

 

Program Temperatura sterilizacije (step.C) Pritisak sterilizacije (bar) Vreme sterilizacije (min) Vreme susenja (min)
P1 135 2,15 20 10
P2 121 1,06 30 10

 

Na komandnoj tabli nemamo cetvorocifarski displej i nemamo displeiranje temperature vec samo sistem tastera, signalnih lampica i zvucni signal. Izgled aparata dat je na sledecoj slici:

____________________________________________________________________________________

 

PS 2040 L LC / PS 3050 L LC su laboratorijski aparati bez merenja pritiska zapremine komore do 50 litara. Regulacija peocesa je temperaturna. Pogodni su za privatne laboratorije koje nemaju prevelike zahteve sterilizacije rastvora ili otpada.

____________________________________________________________________________________

GARANTNI ROK ZA SVE TIPOVE AUTOKLAVA 18 MESECI

<< NAZAD