PS 4060 L

Dimenzije komore: unitrasnji precnik 420mm, visina 750mm

Korisna zapremina: precnik 400mm, visina 600mm

Snaga grejaca: 3000W

Potrosnja vode po ciklusu 4 litra

Davac pritiska: 0 do 6 bara

Temperaturna sonda: Pt1000

Manometar: 0 do 4 bara (WIKA)

Ventil sigurnosti: bazdaren na 2,4 bara

Sigurnosni tremostat: 150 step.C

DODATNA OPREMA: stampac, komunikacija sa personalnim kompjuterom preko RS232 porta

 

PROGRAMI: Imamo sest prgrama cije parametre zadajemo za svaki program ponaosob. Tabela sa parametrima je prikazana na narednoj slici:

 

PROGRAM Tster. (step.C) VRster. (step.C) Nacin ispustanja vode iz komore
P1 - P6 105 - 135 1 - 60 cetiri nacina ispustanja

Kao sto se iz tabele vidi, temperaturu sterilizacije mozemo izabrati u veoma sirokom temperaturnom opsegu sto je u nekim institucijama veoma bitno jer sterilisu secere i obicne podloge. Za podloge je temperatura sterilizacije 121step.C dok je za secere 114step.C. Vreme sterilizacije je takodje promenljivo i zavisi od materijala koji sterilisemo kao i nacina pakovanja (u zavisnosti od velicine boce u koju stavljamo rastvor menjace se i vreme sterilizacije). Nacin ispustanja vode iz komore moze biti jedan od cetiri: 1.ispusta vodu odmah po zavrsenoj sterilizaciji, 2.ovazdusuje komoru odmah po zavrsenoj sterilizaciji, 3.ispusta vodu na 100step.C, 4.ovazdusuje komoru na 100step.C. Aparat moze da ispusti vodu iz komore ili da je zadrzi u komori.

Autoklav PMT PS4060L je pogodan za laboratorije koje imaju potrebu za sterilizacijom vece kolicine materijala. Komora, vrata komore i oplata su izradjeni od nerdjajuceg celika. U toku rada aparat kontinualno meri pritisak i temperaturu, u slucaju da bilo koji od parametara odstupa od zadatih, u toku bilo koje faze, prijavljuje alarm i prekida rad. Ovo je bitan uslov za uspesnu i pouzdanu sterilizaciju.

Izbacivanje vazduha iz komore se ostvaruje gravitacionom metodom i impulsnim ispustanjem u fazi zagrevanja. Za vreme faze sterilizacije procesor nadgleda sve potrebne parametre i u slucaju pojave vazduha u komori (iz boca u prostoru iznad rastvora ili rastresitog otpada) otvara ventil i izbacuje vazduh. Ovo je softverska simulacija odvajaca kondenzata sto smatramo za veliki napredak u tehnologiji procesa sterilizacije.

Autoklav PMT PS 4060 L u laboratoriji:

_____________________________________________________________________________________

 

PS 4085 L

Dimenzije komore: unitrasnji precnik 400mm, visina 900mm

Korisna zapremina: precnik 400mm, visina 850mm

Snaga grejaca: 4500W (3x1500W, 380V/50Hz)

Potrosnja vode po ciklusu 3 litra

Davac pritiska: 0 do 6 bara

Temperaturna sonda: Pt1000

Manometar: 0 do 4 bara (WIKA)

Ventil sigurnosti: bazdaren na 2,4 bara

Sigurnosni tremostat: 130 step.C

DODATNA OPREMA: stampac, komunikacija sa personalnim kompjuterom preko RS232 porta

 

PROGRAMI: Imamo sest prgrama cije parametre zadajemo za svaki program ponaosob. Tabela sa parametrima je prikazana na narednoj slici:

 

PROGRAM Tster. (step.C) VRster. (step.C) Nacin ispustanja vode iz komore
P1 - P6 105 - 125 1 - 60 cetiri nacina ispustanja

Kao sto se iz tabele vidi, temperaturu sterilizacije mozemo izabrati u veoma sirokom temperaturnom opsegu sto je u nekim institucijama veoma bitno jer sterilisu secere i obicne podloge. Za podloge je temperatura sterilizacije 121step.C dok je za secere 114step.C. Vreme sterilizacije je takodje promenljivo i zavisi od materijala koji sterilisemo kao i nacina pakovanja (u zavisnosti od velicine boce u koju stavljamo rastvor menjace se i vreme sterilizacije). Nacin ispustanja vode iz komore moze biti jedan od cetiri: 1.ispusta vodu odmah po zavrsenoj sterilizaciji, 2.ovazdusuje komoru odmah po zavrsenoj sterilizaciji, 3.ispusta vodu na 100step.C, 4.ovazdusuje komoru na 100step.C. Aparat moze da ispusti vodu iz komore ili da je zadrzi u komori.

Autoklav PMT PS4085L je pogodan za laboratorije koje imaju potrebu za sterilizacijom vece kolicine materijala i u njega staju tri prohromske korpe. Komora, vrata komore i oplata su izradjeni od nerdjajuceg celika. U toku rada aparat kontinualno meri pritisak i temperaturu, u slucaju da bilo koji od parametara odstupa od zadatih, u toku bilo koje faze, prijavljuje alarm i prekida rad. Ovo je bitan uslov za uspesnu i pouzdanu sterilizaciju.

Izbacivanje vazduha iz komore se ostvaruje gravitacionom metodom i impulsnim ispustanjem u fazi zagrevanja. Za vreme faze sterilizacije procesor nadgleda sve potrebne parametre i u slucaju pojave vazduha u komori (iz boca u prostoru iznad rastvora ili rastresitog otpada) otvara ventil i izbacuje vazduh. Ovo je softverska simulacija odvajaca kondenzata sto smatramo za veliki napredak u tehnologiji procesa sterilizacije.

_____________________________________________________________________________________

 

PS 3050 L

Dimenzije komore: unitrasnji precnik 320mm, visina 650mm

Korisna zapremina: precnik 300mm, visina 500mm

Snaga grejaca: 3000W

Potrosnja vode po ciklusu 2 litra

Davac pritiska: 0  do  6 bara

Temperaturna sonda: Pt1000

Manometar: 0 do 4 bara (WIKA)

Ventil sigurnosti: bazdaren na 2,4 bara

Sigurnosni tremostat: 150 step.C

DODATNA OPREMA: stampac, komunikacija sa personalnim kompjuterom preko RS232 porta

 

PROGRAMI: Imamo sest prgrama cije parametre zadajemo za svaki program ponaosob. Tabela sa parametrima je prikazana na narednoj slici:

 

PROGRAM Tster. (step.C) VRster. (step.C) Nacin ispustanja vode iz komore
P1 - P6 105 - 135 1 - 60 cetiri nacina ispustanja

Kao sto se iz tabele vidi, temperaturu sterilizacije mozemo izabrati u veoma sirokom temperaturnom opsegu sto je u nekim institucijama veoma bitno jer sterilisu secere i obicne podloge. Za podloge je temperatura sterilizacije 121step.C dok je za secere 114step.C. Vreme sterilizacije je takodje promenljivo i zavisi od materijala koji sterilisemo kao i nacina pakovanja (u zavisnosti od velicine boce u koju stavljamo rastvor menjace se i vreme sterilizacije). Nacin ispustanja vode iz komore moze biti jedan od cetiri: 1.ispusta vodu odmah po zavrsenoj sterilizaciji, 2.ovazdusuje komoru odmah po zavrsenoj sterilizaciji, 3.ispusta vodu na 100step.C, 4.ovazdusuje komoru na 100step.C. Aparat moze da ispusti vodu iz komore ili da je zadrzi u komori.

 Komora, vrata komore i oplata su izradjeni od nerdjajuceg celika. U toku rada aparat kontinualno meri pritisak i temperaturu, u slucaju da bilo koji od parametara odstupa od zadatih, u toku bilo koje faze, prijavljuje alarm i prekida rad. Ovo je bitan uslov za uspesnu i pouzdanu sterilizaciju.

Izbacivanje vazduha iz komore se ostvaruje gravitacionom metodom i impulsnim ispustanjem u fazi zagrevanja. Za vreme faze sterilizacije procesor nadgleda sve potrebne parametre i u slucaju pojave vazduha u komori (iz boca u prostoru iznad rastvora ili rastresitog otpada) otvara ventil i izbacuje vazduh. Ovo je softverska simulacija odvajaca kondenzata sto smatramo za veliki napredak u tehnologiji procesa sterilizacije.

_____________________________________________________________________________________

GARANTNI ROK ZA SVE TIPOVE AUTOKLAVA 18 MESECI

<< NAZAD