PS 4060 V

     

Dimenzije komore: unitrasnji precnik 420mm, visina 750mm

Korisna zapremina: precnik 400mm, visina 600mm

Snaga grejaca: 3000W

Potrosnja vode po ciklusu 4 litra

Vakuum pumpa: injektorska, pokretacki fluid voda minimalnog pritiska 5 bara, pritisak u fazi susenja <-0,7bara

Davac pritiska: -1 do  +3 bara

Temperaturna sonda: Pt1000

Manometar: -1 do +3 bara (WIKA)

Ventil sigurnosti: bazdaren na 2,4 bara

Sigurnosni tremostat: 150 step.C

DODATNA OPREMA: stampac, komunikacija sa personalnim kompjuterom preko RS232 porta

 

PROGRAMI:

 

PROG MATERIJAL Temp.ster. (C) Pritisak(bar) VRster(min) VRsus(min) Broj predvak.
1 instrumenti brzo 135 2,14 10 5 1
2 instrumenti zapak. 135 2,14 15 10 2
3 tekstil brzo 135 2,14 20 20 2
4 tekstil zapakovan 135 2,14 30 30 3
5 guma 121 1,06 20 12 2
6 ---------------- 135 ili 121 2,14 ili 1,06 0-60 0-60 1-9

    Autoklav PMT PS4060V je pogodan za klinike i domove zdravlja koji imaju potrebu za sterilizacijom vece kolicine materijala. Komora, vrata komore i oplata su izradjeni od nerdjajuceg celika. U toku rada aparat kontinualno meri pritisak i temperaturu, u slucaju da bilo koji od parametara odstupa od zadatih, u toku bilo koje faze, prijavljuje alarm i prekida rad. Ovo je bitan uslov za uspesnu i pouzdanu sterilizaciju.

KOMANDNA TABLA:

DODATNA OPREMA:

Ovo je dodatni uredjaj koji priprema paru tako da je ceo proces brzi jer su predvakuumiranja kraca. Posuda i oplata su izradjeni od nerdjajuceg celika. Upravljanje procesom je pomocu mikroprocesorske jedinice koja komunicira sa procesorskom jedinicom samog autoklava. Pogodan je za koriscenje u domovima zdravlja i klinikama gde se sterilise velika kolicina materijala.

Ovaj uredjaj se koristi u ustanovama koje nemaju potreban pritisak vode za pokretanje injektorske vakuum pumpe.

 

Elektricna vodena pumpa koja se koristi je 750W, protoka 50 lit/min.

Imamo dve verzije: 1) sa plasticnim rezervoarom gde je potrebno obezbediti minimalan protok hladne vode, 2) sa prohromskim rezervoarom koji je potpuno nezavisan.Pritisak koji ostvaruje ovakav sistem u fazi susenja je bolji od -0,7bara.

 

SISTEM PS4060V + VS10:

 

____________________________________________________________________________________

 

PS 3050 V

Dimenzije komore: unitrasnji precnik 320mm, visina 650mm

Korisna zapremina: precnik 300mm, visina 500mm

Snaga grejaca: 3000W

Potrosnja vode po ciklusu: 2 litra

Vakuum pumpa: injektorska, pokretacki fluid voda minimalnog pritiska 5 bara, pritisak u fazi susenja <-0,8bara

Davac pritiska: -1 do  +3 bara

Temperaturna sonda: Pt1000

Manometar: -1 do +3 bara (WIKA)

Ventil sigurnosti: bazdaren na 2,4 bara

Sigurnosni tremostat: 150 step.C

DODATNA OPREMA: stampac, komunikacija sa personalnim kompjuterom preko RS232 porta

 

PROGRAMI:

 

PROG MATERIJAL Temp.ster. (C) Pritisak(bar) VRster(min) VRsus(min) Broj predvak.
1 instrumenti brzo 135 2,14 10 5 1
2 instrumenti zapak. 135 2,14 15 10 2
3 tekstil brzo 135 2,14 20 20 2
4 tekstil zapakovan 135 2,14 30 25 3
5 guma 121 1,06 20 12 2
6 ---------------- 135 ili 121 2,14 ili 1,06 0-60 0-60 1-9

    Autoklav PMT PS3050V je pogodan za privatne klinike koje imaju operaconu salu i domove zdravlja. Komora, vrata komore i oplata su izradjeni od nerdjajuceg celika. U toku rada aparat kontinualno meri pritisak i temperaturu, u slucaju da bilo koji od parametara odstupa od zadatih, u toku bilo koje faze, prijavljuje alarm i prekida rad. Ovo je bitan uslov za uspesnu i pouzdanu sterilizaciju.

Pogled na gornju stranu aparata PS3050V na kojem se nalaze vrata za zatvaranje komore i komandna tabla:

 

DODATNA OPREMA:

Ovo je dodatni uredjaj koji priprema paru tako da je ceo proces brzi jer su predvakuumiranja kraca. Posuda i oplata su izradjeni od nerdjajuceg celika. Upravljanje procesom je pomocu mikroprocesorske jedinice koja komunicira sa procesorskom jedinicom samog autoklava. Pogodan je za koriscenje u domovima zdravlja i klinikama gde se sterilise velika kolicina materijala.

Ovaj uredjaj se koristi u ustanovama koje nemaju potreban pritisak vode za pokretanje injektorske vakuum pumpe.

 

Elektricna vodena pumpa koja se koristi je 500W, protoka 30 lit/min.

Imamo dve verzije: 1) sa plasticnim rezervoarom gde je potrebno obezbediti minimalan protok hladne vode, 2) sa prohromskim rezervoarom koji je potpuno nezavisan.Pritisak koji ostvaruje ovakav sistem u fazi susenja je bolji od -0,8bara.

____________________________________________________________________________________

 

 

PMT Z-100 / PMT G-100

 

Dimenzije komore(PMT Z-100): 10 litara (160mm x 160mm x 400mm) ili 15 litara (precnik 319mm, dubina 400mm)

Dimenzije komore(PMT G-100): 13 litara (160mm x 160mm x 500mm) ili 19 litara (precnik 319mm, dubina 500mm)

Snaga grejaca: 1300W

Potrosnja vode po ciklusu: 400 ml

Temperaturna sonda: Pt1000

Manometar: 0 do +4 bara (WIKA)

Ventil sigurnosti: otvara na 2,4 bara

Sigurnosni tremostat: 150 step.C

DODATNA OPREMA: stampac, komunikacija sa personalnim kompjuterom preko RS232 porta

 

RAZLIKA IZMEDJU MODELA Z-100 I G-100 JE U DUBINI KOMORE I MODEL G-100 JE PRVENSTVENO PREDVIDJEN ZA GINEKOLOSKE ORDINACIJE

 

Aparat ima ugradjenu temperaturnu sondu Pt1000 pa samim tim meri i displeira temperaturu. Osim ventila sigurnosti i sigurnosnog termostata postoji i sistem od 8 tipova alarma koji pri odredjenim nepravilnostima prekidaju rad aparata i zvucnim i svetlosnim signalom javljaju pojavu alarma. Komandna tabla se satoji od sistema tastera, signalnih lampica i cetvorocifarskog displeja.

 

Temperatura sterilizacije, vreme steriliacije i vreme susenja su promenljivi.

 

Temperatura sterilizacije (step.C) Vreme sterilizacije (min) Vreme susenja (min)
od 121 do 135 od 3 do 60 od 1 do 60

Ovaj autoklav je podesan za stomatoloske ordinacije i hiruske sale. Ukupno vreme trajanja procesa, na 135 step.C, pri sterilisanju instrumenata iznosi 25-30 minuta. Susenje je grejacem sa redukovanom snagom.

Aparat PMT Z-100 u stomatoloskoj ordinaciji:

Komora i vrata komore su napravljeni od nerdjajuceg celika C4574. Uz aparat se isporucuju i dve tacne od perforiranog nerdjajuceg celika kao i prohromski nosac kaseta.

____________________________________________________________________________________

 

 

PMT Z-100 V / PMT G-100 V

 

 

Dimenzije komore(PMT Z-100V): 10 litara (160mm x 160mm x 400mm) ili 15 litara (precnik 319mm, dubina 400mm)

Dimenzije komore(PMT G-100V): 13 litara (160mm x 160mm x 500mm) ili 19 litara (precnik 319mm, dubina 500mm)

Snaga grejaca: 1300W

Potrosnja vode po ciklusu: 500 ml

Temperaturna sonda: Pt1000

Manometar: 0 do +4 bara (WIKA)

Ventil sigurnosti: otvara na 2,4 bara

Automatsko ubacivanje vode u komoru

Sigurnosni tremostat: 150 step.C

DODATNA OPREMA: stampac ili termopisac, komunikacija sa personalnim kompjuterom preko RS232 porta

 

RAZLIKA IZMEDJU MODELA Z-100V I G-100V JE U DUBINI KOMORE I MODEL G-100V JE PRVENSTVENO PREDVIDJEN ZA GINEKOLOSKE ORDINACIJE

 

Aparat ima ugradjenu temperaturnu sondu Pt1000 pa samim tim meri i displeira temperaturu. Osim ventila sigurnosti i sigurnosnog termostata postoji i sistem od 8 tipova alarma koji pri odredjenim nepravilnostima prekidaju rad aparata i zvucnim i svetlosnim signalom javljaju pojavu alarma. Komandna tabla se satoji od sistema tastera, signalnih lampica i cetvorocifarskog displeja. Vakuum pumpa je injektorska, podpritisak koji postizemo je -0,9bara pri pritisku vode u mrezi od 4bara. Aparat poseduje rezervoar ciste vode iz kojeg, po startovanju procesa sterilizacije, automatski ubacuje potrebnu kolicinu vode u komoru. Za sigurno ulivanje vode koristi se turbinski protokomer koji meri tacnu kolicinu vode koja je usla u komoru. Predtretman izbacivanja vazduha obavlja se vakuumiranjem komore. Posto se ovajaparat koristi prvenstveno za instrumente zapakovane u polupropistljive kese i manje kolicine tekstila radi sigurnosti sterilizacije u predtretmanu se dva puta vakumira komora.

 

Temperatura sterilizacije, vreme steriliacije i vreme susenja su promenljivi.

 

Temperatura sterilizacije (step.C) Vreme sterilizacije (min) Vreme susenja (min)
od 121 do 135 od 3 do 60 od 1 do 60

Ovaj autoklav je podesan za stomatoloske ordinacije i hiruske sale. Ukupno vreme trajanja procesa, na 135 step.C, pri sterilisanju instrumenata iznosi 25-30 minuta. Susenje je vakuumom.

Aparat PMT Z-100V u stomatoloskoj ordinaciji:

Komora i vrata komore su napravljeni od nerdjajuceg celika C4574. Uz aparat se isporucuju i dve tacne od perforiranog nerdjajuceg celika kao i prohromski nosac kaseta.

 

 

_____________________________________________________________________________________

GARANTNI ROK ZA SVE TIPOVE AUTOKLAVA 18 MESECI

<<NAZAD