Autoklavi koji cine proizvodni program firme ProMiTech su zapremine od 10 do 100 litara. Komore i vrata su izradjeni od nerdjajuceg celika tipa C4574. Svi su upravljani procesorskim jedinicama u koje su ugradjeni mikrokontroleri najnovije RISC generscije, ATMEL ATmega8535. Osnovne metode za odstranjenje vazduha iz komore u pripremnoj fazi su vakuumska i gravitaciona i one se koriste u zavisnosti od tipa aparata.

    Osnovna podela autoklava je na bolnicke i laboratorijske.

Bolnicki autoklavi sluze za sterilizaciju instrumenata, tekstila, stakla i gume. Ukoliko imaju ugradjenu vakuum pumpu mogu se koristiti za sterilizaciju tekstila. Tada postoji faza predvakuuma koja odstranjuje vazduh iz materijala kako bi u fazi sterilizacije imali suvo zasicenu vodenu paru. U fazi susenja vakumiranje se koristi da bi materijal odmah po sterilizaciji bio suv. Ukoliko tekstil nije dovoljno suv predstavlja odlicnu podlogu za razvijanje bakterija sto je opasno za daljnje koriscenje istog u operacionoj sali. Zbog toga smo mi obratili veliku paznju na ovaj problem pri konstrujisanju aparata. Osnovna verzija ovih aparata je snabdevena injektorskom vakuum pumpom ciji je pokretacki fluid voda. Ovo je pogodno za koriscenje jer nema pare u prostoriji a otpadna (sterilna) voda se izbacuje direktno u kanalizaciju. Maksimalna temperatura vode pri praznjenju komore je manja od 70 step.C pa se mogu koristiti plasticne kanalizacione cevi. Za objekte gde je slab pritisak vode u gradskoj mrezi postoji sistem sa rezervoarom i vodenom pumpom koji obezbedjuje potreban protok vode kroz vakuum pumpu. Graficki prikaz rada aparata dat je na sledecoj slici:

 

 

Sledeci tip autoklava koji se koristi u klinikama, bolnicama, domovima zdravlja a narocito je pogodan za stomatoloske ordinacije je aparat manje zapremine, od 10 do 20 litara bez vakuum pumpe. Metoda koja se koristi za odstranjenje vazduha u predpripremi je gravitaciona sa dodatnim impulsnim ispustanjem. Narocito je pogodan za sterilizaciju instrumenata a zbog dodatnog impulsnog ispustanja vazduha moze se koristiti i za sterilizaciju upakovanih instrumenata kao i manje kolicine tekstila.Graficki prikaz rada aparata:

Susenje materijala, po zavrsenoj fazi sterilizacije, je grejacem ali redukovanom snagom kako nebi doslo do pregrevanja materijala i samim tim njegovog ostecenja.

Naredni tip autoklava koji cini proizvodni program ovoe firme je Laboratorijski autoklav. On se koristi za sterilisanje rastvora i otpadnog materijala u laboratorijama. Naravno, jedan te isti autoklav pozeljno je koristiti za sterilisanje samo otpada ili samo rastvora. Metoda za izbacivanje vazduha koja se ovde koristi je gravitaciona sa dodatnim impulsnim ispustanjem. Kod vecih komora u program je ugradjen softverski odvajac kondenzata tako da izbacuje vazduh u fazi sterilizacije koji se oslobadja iz boca sa rastvorom ili otpadnog materijala (epruvete, plasticne posude i sl.). Graficki prikaz rada ovog aparata je komplikovan pa ga ovde necemo prikazati.

Treci tip autoklava koji je u proizvodnom programu je jeftini autoklav, cime smo izasli u susret malim ordimacijama i ustanovama koje se tek otvaraju pa ne mogu odvojiti veca materijalna sredstva za autoklav. Ovi aparati u imenu imaju prefiks LC (low cost = niska cena). To su aparati manje zapremine, vakuumski nemaju merenje pritiska, za instrumente imaju fiksna vremena sterilizacije i susenja.

Kontrolu efikasnosti sterilizacije bioloskom metodom, za svaki aparat, obavlja INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA SRBIJE "DR.MILAN JOVANOVIC - BATUT", Ul.Dr.Subotica 5, Beograd. O tome vise mozete procitati na strani "Kontrola efikasnosti sterilizacije bioloskom metodom".

Na strani "Saveti za sigurnu sterilizaciju" mozete procitati neka nasa zapazanja i savete iskusnih instrumentarki da bi steilizacija i koriscenje sterilnog materijala bili sigurni.

Komore svih autoklava, koje proizvodi firma ProMiTech, su kotlovi grupe jedan. To znaci da najvecu odgovornost pri instalaciji i radu preuzima sam proizvodjac. U dokumentaciji se prilaze uputstvo za rukovanje i odrzavanje gde se nalazi izvestaj o izvrenoj hladnoj probi, proveri ventila sigurnosti i manometra. Korisnik je duzan da na svakih godinu dana proverava ventil sigurnosti u akreditovanoj ustanovi a na svake dve godne proveri manometar. Jednom u tri godine potrebno je izvrsiti pregled posude pod pritiskom i nasa preoruka je da to izvede sam proizvodjac.

  << NAZAD