PMT MER-04

 

    Sistem PMT MER-04 sluzi za merenje, monitoring i akviziciju pritiska i temperature. Namenjen je za terenski rad te su sve komponente sistema smestne u kofere. Izgled sistema je prikazan na narednoj slici:

Kao sto se moze primetiti sistem se sastoji iz tri celine: i) merni uredjaj, ii) kutija sa davacima pritiska, iii) kutija sa temperaturnom sondom i kablovima.

 

 

MERNI  UREDJAJ

 

Merni uredjaj se sastoji od komandne table sa termoprinterom i svim prikljuccima sto je gornja ploca uredjaja. U sebi sadrzidva akumulatora od po 12V/12Ah za napajanje u toku merenja, punjac akumulatora, termoprinter koji u toku rada na licu mesta iscrtava grafik promene pritiska i memoriju od 1MByte za smestanje podataka u roku merenja.

 

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

 

DVACI PRITISKA

    U sistemu PMT MER-04 nalaze se cetiri davaca pritiska za cetiri razlicita opsega merenja:

Za obicnu verziju urejaja koriste se davaci WIKA S-10 dok za EX verziju koriste se davaci WIKA IS-10.

 

 

TEMPERATURNA SONDA

Temperaturna sonda se odlaze u trecu kutiju koja se nosi na teren gde se izvodi merenje. Ovde s koristi temperaturni termometarWIKA TR-201 sa strujnim davacem TR-24.

 

 

 

SOFTWARE ZA PC

                                                                                                    

Sofware za kompjuter je maksimalno okrenut korisniku. Svi zahtevi oko mogucnosi se definisu prema odredjenom korisniku kao i oblik stampanog izvestaja.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

  << NAZAD